Psychoterapia rodzinna

perspektywa

Psychoterapia rodzinna

Spotkania z rodziną. Czasem mają postać kilku konsultacji psychologicznych, innym razem systematycznej pracy nad zmianą. Skierowane są dla rodzin doświadczających szeroko pojętych trudności (kryzys związany z relacjami pomiędzy członkami rodziny, z uzależnieniem członka rodziny, ze śmiercią dziecka lub osoby dorosłej, z chorobą lub niepokojącymi zachowaniami kogoś z rodziny, z rozstaniem/rozwodem). Podczas psychoterapii rodzinnej rodzina pracuje nad osiągnieciem wcześniej postawionego sobie celu.