Psychoterapia par/małżeństw

perspektywa

Psychoterapia par/małżeństw

Spotkania te skierowane są dla par mających trudności w poradzeniu sobie z kryzysem (związanym np. ze zdradą, stratą lub chorobą dziecka, przebytymi traumami, trudnościami w porozumiewaniu się, itp). Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy nad zmianą jest wypracowanie podczas wstępnych konsultacji z psychoterapeutą wspólnego dla partnerów/małżonków celu. Wspólne spotkania pozwalają na lepsze poznanie i rozumienie siebie i partnera. Uczą patrzenia z różnych perspektyw, dając możliwość obniżenia napięcia w związku i nauczenia się konstruktywnych sposobów porozumiewania się. Umożliwiają zobaczenie tego co jest ważne dla rozwoju każdego z osobna jak i dla związku.