Psychoterapia dzieci i młodzieży

perspektywa

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Spotkania indywidualne z dziećmi i młodzieżą odbywające się we współpracy z rodzicami. Pierwsze 2-3 spotkania mają na celu zebranie informacji i podjęcie decyzji, które oddziaływania są odpowiednie dla dziecka w danym momencie. Działanie terapeutyczne opiera się na wspieraniu ich w lepszym rozumieniu swoich uczuć, potrzeb i sytuacji, które pojawiają się w dynamicznym procesie ich rozwoju. Psychoterapia pomocna jest w takich problemach jak: trudności okresu dojrzewania, lęki, fobie, problemy w relacjach z rówieśnikami, niepowodzenia w nauce, nieporozumienia z rodzicami, sytuacje kryzysowe w rodzinie: śmierć, rozstanie itp., zaburzenia odżywiania, agresja i bunt. Oferujemy także pomoc w zakresie diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży. Korzystamy z certyfikowanych testów psychologicznych.